Kommunikation og samarbejde - Holdprøven

Til holdprøven, som dels består af en praktisk samarbejdsøvelse og dels af nogle holdningsmarkeringer ift. visse politietiske problemstillinger, ønsker politiet, at du kan demonstrere, at du er en helstøbt og moden personlighed. Via politiets hjemmeside går vi ind og kigger på, hvad der nærmere ligger bag dette krav.

Undervisningen i Kommunikation og Samarbejde vil indeholde en række samarbejdsøvelser, der træner dine praktiske samarbejdsfærdigheder og give dig en teoretisk baggrund for at forstå, hvordan et produktivt samarbejde bedst kan tilrettelægges og gennemføres. Den teoretiske del sigter også mod at give dig et sprog og en evne for at argumentere for din adfærd. Det får du brug for til den sidste samtale. 
 
For at træne dig i at kunne markere fornuftige holdninger til de politietiske problemstillinger, som du bliver stillet overfor, har vi udvalgt en lang række cases, som vi kommer til at drøfte. I tilknytning her til vil du blive trænet i, hvordan man formulerer et etisk dilemma, hvordan man kort og fyndigt markerer et synspunkt og hvordan man kan argumentere for det ud fra en af de fire grundlæggende etiske hovedpositioner. Du vil samtidig får indblik i hvor vigtigt det er, at man kan se en sag fra flere sider og hvordan man kan forholde sig fleksibelt og nuanceret – fornuftigt – til den. Det er netop en af de egenskaber, som politiet lægger stor vægt på. 
AOF Nordjylland 
Aftenskolen
Tlf. 72 13 23 01
www.aofnord-aftenskolen.dk
AOF Nordjylland
Daghøjskolen
Tlf. 72 13 23 02
www.forskolen-aalborg.dk
AOF Nordjylland 
Kursushuset
Tlf. 72 13 23 08
www.aofnord-kursushuset.dk
Puljeordningen
Solsikken

Tlf. 22 79 43 80
www.solsikken-tinghusgade.dk
KreaFryd
Kreativt værksted 
Tlf. 72 13 23 01
www.kreafryd.dk
         
AOF Nordjylland
Administration

Tlf. 72 13 23 00
www.aofnord.dk
AOF Nordjylland
Læse- Stave Butikken

Tlf. 72 13 23 05
www.laesestavebutikken.dk
AOF Nordjylland
Tilbage Til Fremtiden

Tlf. 72 13 23 00
www.tilbagetilfremtiden.dk
A-vikar
Tlf. 72 13 23 23
www.a-vikar.dk
 

Find vores adresser

Ultimate Web